DiabeteZ.nl

DaJ Media Productions! is momenteel druk bezig met een open community op te zetten over de ziekte Diabetes.

Dit gaat gebeuren onder de naam DiabeteZ.nl. Mensen die meer over de ziekte te weten willen komen kunnen daar veel informatie vinden. Maar vooral is het de bedoeling dat er tips tussen mensen worden uitgewisseld die met de ziekte te maken hebben.

Meer info over deze website kunt u hier spoedig terug vinden.